Siroz

Karaciğer; kendi içerisinde farklı hücre dizilerinin çok muntazam şekilde yerleştirildiği ve çok hızlı bir şekilde kendini yenileyebilen bir organdır. Karaciğerdeki bu muazzam yapının çok farklı hastalıklar nedeniyle hücrelerin yıkımı ve organizasyon yeteneği kaybı ile seyreden ortak sonuna verilen isim karaciğer sirozudur. Karaciğer sirozu nedenlerine bakacak olursak kronik viral hepatitler, metabolik hastalıklar, alkolik ya da alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, otoimmun hepatitler, kalp yetmezliği, kronik paraziter hastalıklar, damar patolojileri ile giden hastalıklar gibi birçok nedeni vardır. İlerleyici bir hastalık olmasına rağmen uygun takip ve tedaviler ile belli bir aşamaya kadar geri çevrilebilir ya da mevcut durumu koruyucu tedaviler uygulanabilir.