Hepatit C Enfeksiyonu Nedir?

Hepatit C adı verilen virustan kaynaklanan enfeksiyon hastalığı olup genellikle kan yolu ile bulaşır. Aynı ev içerisinde yaşamak, temas etmekle bulaş olmaz. Anne karnından çocuğa geçiş nadirdir(%5). Virüs kana geçtikten sonra enfeksiyon geçiren hastaların %90’ında enfeksiyon kronikleşir.

Akut enfeksiyon grip benzeri durumdan ayırt edilemeyebilir. Kronik hepatit C tedavisinde ise ikili, üçlü ilaç grupları ile tedavi yapılmaktadır. Tedavi uzun soluklu olup yakın takip edilmelidir. Bunun yanında kronik hepatit C hastalığında uzun dönemde siroz ve hepatosellüler kanser görülme riski yıllar geçtikçe artmaktadır.