Gastroenteroloji Ankara

Gastroenteroloji uzmanı nedir?

Gastroenteroloji uzmanı sindirim sistemi hastalıkları ile ilgilenen doktordur. Gastroenteroloji doktoru yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Ankara Gastroenteroloji

Ankara gastroenteroloji uzmanlarının sayısının oldukça fazla olduğu bir ildir. Bunun nedeni; Ankara’da gastroenteroloji yan dal eğitimi veren üniversite, eğitim araştırma hastanesi sayısının fazla olmasıdır.  Gastroenteroloji uzmanları tıp fakültesini bitirdikten sonra 4 yıllık dahiliye eğitimi ve sonrasında 3 yıl gastroenteroloji yan dal eğitimi alarak Gastroenteroloji Uzmanı ünvanını almaktadır. Bu süreç içerisinde sindirim sistemi hastalıklarının tanı tedavisine yönelik birçok yöntemde yeterli bilgi birikimi ve deneyim kazanmaktadır. Bu süreçte gastroenteroloji doktoru endoskopik işlemler konusunda da yeterli beceri ve bilgi birikimine sahip olmaktadır.

Gastroenteroloji Ankara’da birçok devlet hastanesinde hizmet vermekte olan oldukça yoğun bir bölümdür. Gastroenteroloji uzmanları devlet hastanesinde oldukça fazla sayıda hasta kabul etmelerine rağmen çok yoğun bir bölüm olduğu için hastalar özel hastanelerde gastroenteroloji bölümüne de başvurmaktadır. Özel hastanelerde gastroenteroloji uzmanı sayısı devlet hastanelerindeki gastroenteroloji uzmanı sayısından fazladır. Bunun yanı sıra Ankara’da muayenehanelerde hizmet veren gastroenteroloji doktorları da bulunmaktadır. Muayenehanedeki gastroenteroloji uzmanları işleyiş gereği hastaların daha kolay ulaşabilecek ve gastroenteroloji uzmanı ile daha uzun bilgi paylaşımı yapabilecek niteliktedir. Çünkü devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan gastroenteroloji uzmanına başvuru sayısı fazla olduğu için ayrılabilen zaman dilimi daha sınırlı olmaktadır.

Gastroenteroloji uzmanı Dr Meral Sözen Ankara’da bulunan gastroenteroloji alanında çalıştığı muayenehanesinde hastalarına geniş zaman dilimi ayırmakta, ayrıntılı bilgi vermekte ve içtenlikle sorularını yanıtlamaktadır. Özellikle bayan gastroenteroloji uzmanı seçmek isteyen hastaların hassasiyetine saygı duymanın yanısıra tüm hekimler gibi hasta mahremiyetine ekstra özen göstermektedir. Ankara Gastroenteroloji uzmanı alanında yaptığı çalışmalarda yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas alanında hizmet verdiği gibi iç hastalıkları alanındaki birçok hastalığın tedavisinde de rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra gastroenteroloji doktorlarının uzun yıllardır uyguladığı ancak son zamanlarda obezite sıklığının çok artması nedeniyle popülaritesi artan mide balonu ve mide botoksu uygulamaları bayan gastroenteroloji uzmanı Dr Meral Sözen tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca gastroenteroloji uzmanı sayısının az olması nedeniyle Ankara dışındaki birçok ilden hasta Ankara’ya Gastroenteroloji doktoruna muayene olmaya gelmektedir. Eğitim alanında faaliyet gösteren birçok üniversite ve devlet hastanesi gastroenteroloji bölümü olması nedeniyle birçok ilde olmayan teknolojik cihazlar Ankara Gastroenteroloji uzmanlarınca kullanılmaktadır.

Ankara gastroenteroloji alanında çalışma yapan kurumlar;

-Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

-Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

-Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

-Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

-Devlet hastaneleri Gastroenteroloji Bölümleri

-Özel hastanelerin Gastroenteroloji Bölümleri

-Gastroenteroloji uzmanlarının muayenehaneleri

Ankara Gastroenteroloji Biriminde verilen hizmetler

-Sindirim sitemi hastalıklarının muayenesi

-Endoskopik işlemler (Endoskopi, kolonoskopi, ERCP, çift balon enteroskopi, endoskopik polipektomi, mide balonu uygulaması, mide botoksu uygulaması, hemoroid bant ligasyonu, makat çatlaklarına müdahale vs)

-Motilite Uygulamaları (özefagus manometri, anal manometri, kolon transit çalışmaları, biyofeedback uygulamaları )

-Kapsül endoskopi uygulamaları

-Karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi ( karaciğer biyopsisi, fibroscan vs)

-Mikrobiyota çalışmaları

"Sağlık hayatta sahip olduğunuz en önemli değerdir!"

Randevu almak için