Soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecekler ve bağırsaklarımız içinde yaşayan bakterilerin sindirim işlemine katılması sonucu oluşan gazların birleşimi bağırsak gazını oluşturmaktadır. Kadın ve erkek cinsiyet arasında ve beslenme alışkanlıkları ile değişiklik göstermekle birlikte genel olarak bu miktar 200 ml’yi geçmez.

Bağırsak gazı ve hazımsızlık şikayeti olan kişilerde buna neden olabilecek nedenler arasında karbonhidratların sindirim bozuklukları, ince bağırsakta bakteriyel aşırı çoğalma, bağırsak hareketlerinin çalışması ile ilgili sorunlar (dismotilite sorunları) ve fonksiyonel bağırsak hastalıkları yer almaktadır.

Bu problemleri olan hastalarda ayrıntılı hikaye ile beslenme alışkanlıkları ve barsak fonksiyonları sorgulanmalı, gerekli tetkikler yapılmalı ve ardından yaşam tarzı düzenlemeleri ve gerekli durumlarda ilaç tedavisi başlanmalıdır.