Hepimiz kişisel bakımımıza dikkat ederiz çünkü sürekli toplum içinde kişilerle iletişim halindeyiz. Peki sürekli diş fırçaladığımız sayısız ağız bakım losyonu kullandığımız halde ağız kokumuz devam ediyorsa…

Bu durumdan rahatsız olan hastalar diş hekimi, kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı ve gastroenteroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Gastroenterolojik olarak ağız kokusuna bakacak olursak; yutak borusundan kaynaklanan enfeksiyon ve kanserler, yemek borusunun çalışma bozukluğundan kaynaklanan birtakım hastalıklar, yemek borusu kanserleri, gastroözefagial reflü hastalığı, mide çalışma düzensizliğinden kaynaklanan gaz ve geğirme, helicobakter pylori enfeksiyonu, diyabet ve ileri evre sirozlar örnek verilebilir. 
Bu tür yakınmaları olan hastalar mutlaka gastroenterolojik açıdan değerlendirilmelidir.