Safra Kesesi Hastalıkları

  1. Safra Taşı
  2. Safra Çamuru
  3. Gilbert Hastalığı
  4. Akut Kolesistit

SAFRA KESESİ

Safra kesesi karaciğerin hemen altında karaciğerin lobları arasında yerleşmiş olup karaciğerde üretilen safranın depolanarak sindirim sistemi hormonlarının etkisi ile uygun zamanda bağırsağa safra salınımını sağlayan organımızdır. Karaciğer hücreleri tarafından üretilen safra salgısı safra kesesine gönderilir, burada safra konsantre hale getirilir. Safra kesesi ameliyatı geçiren hastalarda karaciğerde üretilen bu safra sürekli bir şekilde ince bağırsağa aktarılır. Bu safranın mide bağırsak hareket sisteminin ters etkisi ile mideye doğru ilerlemesi durumunda mideye safra geçer asitle yüklü olan bu organda safranın bulunması midede tahrişlere ve birtakım belirtilere neden olmaktadır. Bu grup hastada özellikle açlıkta midede ağrı yanma ve bulantı şikayeti olmaktadır. Bazen bu safra reflüsü safra kesesi ameliyatı olmayan hastalarda da görülmektedir.

SAFRA TAŞI

Safra kesesinde çeşitli nedenler ile safra salgısının tortu şeklinde safra kesesinde beklemesi sonucu oluşan safra taşı yapılan rutin testlerde tesadüfen tespit edildiği gibi bazen safra yollarında tıkanmaya neden olarak karnın sağ üst tarafında başlayan sağ kola ve sağ omuza yayılan ağrı ile tespit edilmektedir. Safra yollarındaki tıkanıklığın düzeyine bağlı olarak sarılık ta tabloya eşlik edebilmektedir. Safra taşları küçük olduğunda safra kesesi kasılmaları ile birlikte ince bağırsağa geçip direk atılırken çapları ve/veya sayısı arttıkça klinik belirti verme ve safra kesesi iltihabı ya da pankreatit gelişmesine neden olma olasılığı artmaktadır. Bu yüzden büyük çaplı yada çok sayıda safra taşı olan bireylere safra kesesi ameliyatı yaptırması önerilir. Ancak bu kararı verirken hasta ve doktor riskleri ve faydaları değerlendirip sonrasında ameliyat kararı vermelidir. Çünkü safra özellikle yağlı gıdaların sindiriminde rol oynamaktadır.

Safra taşı oluşumu için risk faktörlerine bakacak olursak sarışın, kırklı yaşlarda bayan hastalarda ve hemolitik anemi dediğimiz kan hücrelerinin hızlı yıkımı ile seyreden hastalıklara sahip olan hastalarda safra taşı daha çok görülmektedir. Bunların yanısıra son dönemde daha da popülaritesi artan sindirim sistemine yönelik obezite cerrahisi sonrası da safra kesesi taşı oluşma olasılığı artmaktadır.

Safra taşı oluşumu başlamadan önce verilen birtakım ilaçlar safra taşlarının oluşumunu önlemektedir.

SAFRA ÇAMURU

Safra kesesinde hareket kusuru, enfeksiyonlar vs nedenlerle safra sıvısının akışkanlığının bozulması sonucu tortu şeklinde safra kesesinde birikmesidir. Uygun müdahale yapılmadığında bu durum safra taşlarına dönüşebilmektedir. Safra çamuru oluşumu hızlı kilo değişikliklerinde de görülebilmektedir. Safra çamuru tedavisinde safra akışkanlığını değiştiren birtakım ilaçlar kullanılmaktadır. Obezite tedavilerinin popüler olduğu bu dönemde safra çamuru ile sık karşılaşan ve tedavilerini başarıyla tamamlayan Dr Meral Sözen Ankarada safra çamuru tedavisi açısından başvuracağınız doktorlardan biridir.

GİLBERT HASTALIĞI

Gilbert hastalığı ailesel geçişli bir hastalık olup kan hücrelerinin yıkımı sonucu oluşan bilirubin dediğimiz maddenin safra ile atılımını sağlayan enzimin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Hastalıktaki sarılıktan kanda biriken ve safraya atılamayan bilirubin dediğimiz madde sorumludur. Hastalarda stres uykusuzluk, enfeksiyon gibi durumlarda gözaklarında ve ciltte sarılık artmaktadır. Hastalarda sarılık olması durumunda altta yatan başka neden olup olmadığını değerlendirdikten sonra Gilbert hastalığı tanısı konmaktadır. Genellikle halsizlik ve ciltte sarılık dışında herhangi bir sorun çıkarmamaktadır. Gilbert hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle semptomları azaltıcı niteliktedir. Ankara’da birçok hastaya Gilbert hastalığı tanısı koymuş olan Dr Meral SÖZEN Gilbert hastalığına sahip olan hastaların tedavisinde onların en rahat şekilde yaşamasını hedefleyerek tedavilerini ve diyetlerini düzenlemektedir.

AKUT KOLESİSTİT

Safra kesesinin iltihaplanması sonucu oluşan tabloya akut kolesistit adı verilmektedir. Akut kolesistit belirtilerinden en sık görüleni karnın sağ üst kesiminde ağrı, ateş yüksekliği ve sarılık tablosudur. Buna bulantı, kusma ve bazen kuşak tarzında ağrı ile birlikte akut pankreatit tablosu eşlik edebilir. Safra kesesinin en sık nedeni arasında safra taşının çıkış kanalını tıkaması ve safra kesesini tutan enfeksiyonlar yer almaktadır. Akut kolesistit tedavisinde damardan sıvı tedavisi, antibiyotik tedavisi, gıda alımının birkaç gün süreyle azaltılması ya da kesilmesi gerekmektedir. Akut kolesistit safra taşına bağlı ise hasta erken dönemde hastaneye başvurmuş ise safra kesesi ameliyatı erken dönemde yapılabilir. Bunun yanısıra safra taşının safra yollarını tıkamassı ile seyreden ve akut pankreatite neden olan tabloda ERCP dediğimiz işlem yapılarak safra yollarının açıklığı sağlanabilmektedir. Ankara’da akut kolesistit takibi ve tedavisi yapan birçok merkez bulunmaktadır.

"Sağlık hayatta sahip olduğunuz en önemli değerdir!"

Randevu almak için