Karaciğer Hastalıkları

  1. Akut Hepatitler
  2. Sarılık
  3. Kronik Hepatitler (Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D)
  4. Otoimmun Karaciğer Hastalıkları
  5. Alkolik Karaciğer Hastalığı
  6. Yağlı Karaciğer
  7. Siroz
  8. Primer Biliyer Siroz
  9. Hepatik Ensefalopati
  10. Karaciğer Kanseri

"Sağlık hayatta sahip olduğunuz en önemli değerdir!"

Randevu almak için